Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

157.

 Godkendelse af dagsorden

158.

 Meddelelser

159.

 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 - Din Private Kok

160.

 Naturvejledning 2015-2018

161.

 Status på målopfyldelse i 3- procents handlekataloget for fagcenter Social og Sundhed

162.

 Udviklingsperspektiver på Voksen- og handicapområdet i Sorø Kommune

163.

 Ældrepolitik 2015

164.

 Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for Degneparken S/I

165.

 Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top