Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

284.

 Bemærkninger til dagsordenen

285.

 Meddelelser

286.

 Brugertilfredshedsundersøgelser vedrørende mad

287.

 Sundhedsprofil 2017

288.

 Det nære sundhedsvæsen - kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

289.

 Social og sundhedsudvalget årshjul

290.

 Implementering af strategi for sundhedsfremme og forebygelse - rygestoptilbud

291.

 Ændringer i bruger-pårørende inddragelsen på plejecentrene

292.

 Evaluering af frivilligcentrene i DK


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top