Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

698.

 Bemærkninger til dagsordenen

699.

 Likviditet

700.

 Udmøntning "Mere effektiv administration" og del af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

701.

 Regnskaber for Boligselskabet Ankerhus for 2014 og 2015 og for Sorø Boligselskab for 2015

702.

 Evaluering af frivilligcentrene i DK

703.

 Proces for budget 2018 (2019 - 2021)

704.

 Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer pr. 1. januar 2017

705.

 Forslag til udbudsplan 2017 samt forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik

706.

 Forslag til kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

707.

 Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

708.

 Takstfastsættelse 2017 | Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

709.

 Godkendelse af projekt med henblik på salg af byggegrund

710.

 Vedtagelse af Lokalplan SK 49 Boligområde ved Næstvedvej

711.

 Anlægsbevilling - erhvervsbyggemodning Tangagervej

712.

 Fremtidig betjening af busruterne 570, 490 og 420

713.

 Revision af Trafiksikkerhedsplanen for 2017-2021

Lukket punkt

714.

 Salg af ejendom


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top