Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

652.

 Bemærkninger til dagsordenen

653.

 Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet

654.

 Proces for budget 2018 (2019 - 2021)

655.

 Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer pr. 1. januar 2017

656.

 Forslag til udbudsplan 2017 samt forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik

657.

 Forslag til kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

658.

 Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

659.

 Takstfastsættelse 2017 | Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

660.

 Godkendelse af projekt med henblik på salg af byggegrund

661.

 Vedtagelse af Lokalplan SK 49 Boligområde ved Næstvedvej

662.

 Anlægsbevilling - erhvervsbyggemodning Tangagervej

663.

 Fremtidig betjening af busruterne 570, 490 og 420

664.

 Revision af Trafiksikkerhedsplanen for 2017-2021

Lukket punkt

665.

 Salg af ejendom


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top