Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

715.

 Bemærkninger til dagsordenen

716.

 Likviditet

717.

 Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2016/2017

718.

 Redegørelse og restanceopgørelse pr. 31.12.2016

719.

 Ny lov vedrørende inddrivelsen af skyldige ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

720.

 Afgørelse om vandinkassation i Sorø Boligselskab

721.

 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm

722.

 Lån 2016/2017 - Marts 2017

723.

 Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2017

724.

 Ældrerådsvalg 21. november 2017

725.

 Igangsætning af planlægning for udvidelse af Sorø Camping

726.

 Ny handicappolitik for Sorø Kommune

727.

 Strategi for samskabelse og samarbejde med civilsamfund

728.

 Frigivelse af midler til specialtilbud under dagtilbudsloven i Sandlyng

729.

 Frigivelse af midler til Alarmanlæg Sneppevej

730.

 Lynge Ældreboliger - Ansøgning om ekstra bevilling til tagudskiftning

731.

 Affaldsordninger 2018-2022 (2024) - Regulativ for Husholdningsaffald

732.

 Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2017

733.

 Frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af fortov og kantsten langs den nordlige del af Industri Vest

734.

 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer

735.

 Frigivelse af anlægsmidler til Slaglille Bjernede Skole - Bygningsvedligeholdelse - Foreningsdelen

Lukket punkt

736.

 Genudbud af visiteret kørsel - delaftale A

Lukket punkt

737.

 Køb af jord

Lukket punkt

738.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

739.

 Salg af ejendom


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top