Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

666.

 Bemærkninger til dagsordenen

667.

 Udpegning af et nyt medlem til Udvikling Nordvestsjælland - LAG

668.

 Lån 2016/2017 - Marts 2017

669.

 Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2017

670.

 Ældrerådsvalg 21. november 2017

671.

 Igangsætning af planlægning for udvidelse af Sorø Camping

672.

 Ny handicappolitik for Sorø Kommune

673.

 Frigivelse af midler til specialtilbud under dagtilbudsloven i Sandlyng

674.

 Frigivelse af midler til Alarmanlæg Sneppevej

675.

 Lynge Ældreboliger - Ansøgning om ekstra bevilling til tagudskiftning

676.

 Affaldsordninger 2018-2022 (2024) - Regulativ for Husholdningsaffald

677.

 Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2017

678.

 Frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af fortov og kantsten langs den nordlige del af Industri Vest

679.

 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer

680.

 Frigivelse af anlægsmidler til Slaglille Bjernede Skole - Bygningsvedligeholdelse - Foreningsdelen

Lukket punkt

681.

 Køb af jord

Lukket punkt

682.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

683.

 Salg af ejendom


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top