Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

303.

 Bemærkninger til dagsordenen

304.

 Meddelelser

305.

 Projekt Recovery Skole - Vestsjælland

306.

 Fælles strategi for fagcenter Social og Sundhed

307.

 Status på realiseringen af Handleplan 2016 på Social og Sundhedsudvalgets område

308.

 Orientering om National Demenshandlingsplan 2025 og regeringsaftale

309.

 Orientering vedrørende "klippekort"-pulje til beboere på plejecentre

310.

 Implementering af Visions og Planstrategi 2018 - status på aftaler på SSU områder

311.

 Visioner og mål for den psykosociale indsats i Sorø Kommune 2017-2022

312.

 Boliger til ældre i fremtiden

313.

 Ansøgning §18 midler 2017


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top