Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

756.

 Bemærkninger til dagsordenen

757.

 Likviditet

758.

 Principper for digitalisering og IT

759.

 Klage over Sorø Boligselskab i forhold til helhedsplan for afdelingerne 2 og 7

760.

 Regnskab 2016 for Sorø Kommune

761.

 Regnskab 2016 - Driftsoverførsler 2016-2017 Økonomiudvalget

762.

 Overførselssagen 2016-2017

763.

 Borgerrådgiver - Beretning 2016

764.

 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der udøver borgerlig vielse

765.

 Tilsagn til etablering af familieboliger i Dianalund

766.

 Ændringer i kvalitetsstandarden for kørsel af visiterede borgere i Sorø kommune

767.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

768.

 Styringssetup Ung Sorø - Katrinelystgården

769.

 Stop med brug af Allehuset som midlertidige boliger for flygtninge

770.

 Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2017

771.

 Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende alléen på Skælskørvej

772.

 Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel - Kalundborgvej/Elmebjergvej

773.

 Frigivelse og overførsel af overskydende midler fra funktionskontraktens asfaltudlægning.

774.

 Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kongskilde Friluftsgård

775.

 Stillingtagen til omfang samt anvendelse af areal mellem Ventemøllegården og Borgerhuset i Dianalund

776.

 Håndtering af udbud af håndværkerydelser i Sorø kommunes drift

Lukket punkt

777.

 Salg af Ejendom

Lukket punkt

778.

 Udbud af storparcel - generel prissænkning


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top