Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

695.

 Bemærkninger til dagsordenen

696.

 Status for opfølgning på kloakering samt forbedret spildevandsrensning

697.

 Omkonstituering i Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget

698.

 Regnskab 2016 for Sorø Kommune

699.

 Regnskab 2016 - Driftsoverførsler 2016-2017 Økonomiudvalget

700.

 Overførselssagen 2016-2017

701.

 Borgerrådgiver - Beretning 2016

702.

 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der udøver borgerlig vielse

703.

 Tilsagn til etablering af familieboliger i Dianalund

704.

 Ændringer i kvalitetsstandarden for kørsel af visiterede borgere i Sorø kommune

705.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

706.

 Styringssetup Ung Sorø - Katrinelystgården

707.

 Stop med brug af Allehuset som midlertidige boliger for flygtninge

708.

 Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2017

709.

 Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende alléen på Skælskørvej

710.

 Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel - Kalundborgvej/Elmebjergvej

711.

 Frigivelse og overførsel af overskydende midler fra funktionskontraktens asfaltudlægning.

712.

 Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kongskilde Friluftsgård

713.

 Stillingtagen til omfang samt anvendelse af areal mellem Ventemøllegården og Borgerhuset i Dianalund

714.

 Håndtering af udbud af håndværkerydelser i Sorø kommunes drift

Lukket punkt

715.

 Salg af Ejendom

Lukket punkt

716.

 Udbud af storparcel - generel prissænkning


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top