Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

622.

 Bemærkninger til dagsordenen

623.

 Meddelelser

624.

 Sorø Kommunes indsats på miljøområdet 2016

625.

 Afrapportering og revision af administrationsgrundlag for listevirksomheder

626.

 Afrapportering og revision af administrationsgrundlag vedrørende Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug 2016

627.

 Afrapportering af administrationsgrundlag for tilsyn og håndhævelse 2016

628.

 Dispensation fra deklaration til taghældning på garage - Ahornvej 24, 4180 sorø

629.

 Dispensation fra deklaration til udstykning af Søstrædet 26

630.

 Dispensation fra Lokalplan nr. 12 til placering af udestue på Møllegårdsvej 109B

631.

 Dispensation fra Lokalplan nr. 18 til flytning/udvidelse af to dagligvarebutikker i Dianalund Centret

632.

 Dispensation fra Lokalplan SK 7 til indretning af dyrebutik på Industrivej 4

633.

 Dispensation fra Lokalplan SK 33 til indretning af lejligheder på 1. og 2. sal på Storgade 31B

634.

 Landzonesag - Anvendelse af Louisestiftelsen - Feldskovvej 30, 4180 Sorø

635.

 Udvidelse af større husdyrbrug

636.

 Vejadgang i Åmosen

637.

 Udkast til struktur for "Strategi for kommunens infrastrukturmæssige ambitioner på kort og mellemlang sigt"

638.

 Evaluering af opgaveoverdragelse til AffaldPlus

639.

 Økonomisk Redegørelse 31-03-2017 Teknik og Miljøudvalget

640.

 Anlæg igangværende XA-324 Forbedring af eksisterende broer

641.

 Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole AT-påbud 2016

642.

 Inventar til haller

643.

 Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af Sorø Camping

644.

 Takstblad 2017 Munke Bjergby Vandværk

645.

 Opdatering af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien - Del 2.


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top