Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

779.

 Bemærkninger til dagsordenen

780.

 Likviditet

781.

 Generalforsamling i Sorø Forsyning 2017

782.

 Økonomisk Redegørelse 31-03-2017 Økonomiudvalget

783.

 Anlægsregnskab XA-199 Implementering af Opus

784.

 Kommunal-, Regions- og Ældrerådsvalget den 21. november 2017

785.

 Anlægsregnskab XA-241 salg af Kongebrovej 11

786.

 Anlægsregnskab XA-316 Salg af Banevej 30

787.

 Anlægsregnskab XA-346 Køb af Elmebjergvej 15A

788.

 Takstændring dagpasning 0-5 årige

789.

 Ombygning af tandklinik ved Sorø Borgerskole til Supercenter

790.

 Anlægsregnskab XA-303 Vuggestue Ruds Vedby

791.

 Anlægsregnskab XA-321 Flytning af den musiske skole

792.

 Anlægsregnskab XA-322 Etablering af åbent bibliotek

793.

 Frigivelse af økonomi for realisering af ét samlet Sundhedscenter

794.

 Anlæg igangværende XA-324 Forbedring af eksisterende broer

795.

 Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole AT-påbud 2016

796.

 Inventar til haller

797.

 Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af Sorø Camping

798.

 Takstblad 2017 Munke Bjergby Vandværk

799.

 Opdatering af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien - Del 2.

Lukket punkt

800.

 Salg af ejendom


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top