Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

717.

 Bemærkninger til dagsordenen

718.

 Økonomisk Redegørelse 31-03-2017 Økonomiudvalget

719.

 Anlægsregnskab XA-199 Implementering af Opus

720.

 Kommunal-, Regions- og Ældrerådsvalget den 21. november 2017

721.

 Anlægsregnskab XA-241 salg af Kongebrovej 11

722.

 Anlægsregnskab XA-316 Salg af Banevej 30

723.

 Anlægsregnskab XA-346 Køb af Elmebjergvej 15A

724.

 Undervisningstilbud til flygtningebørn

725.

 Takstændring dagpasning 0-5 årige

726.

 Ombygning af tandklinik ved Sorø Borgerskole til Supercenter

727.

 Anlægsregnskab XA-303 Vuggestue Ruds Vedby

728.

 Anlægsregnskab XA-321 Flytning af den musiske skole

729.

 Anlægsregnskab XA-322 Etablering af åbent bibliotek

730.

 Frigivelse af økonomi for realisering af ét samlet Sundhedscenter

731.

 Anlæg igangværende XA-324 Forbedring af eksisterende broer

732.

 Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole AT-påbud 2016

733.

 Inventar til haller

734.

 Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af Sorø Camping

735.

 Takstblad 2017 Munke Bjergby Vandværk

736.

 Opdatering af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien - Del 2.

737.

 Ny revideret udviklingsaftale for 2017

Lukket punkt

738.

 Kultur og Fritidsudvalget - Lederpris - 2017

Lukket punkt

739.

 Salg af ejendom


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top