Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

666.

 Bemærkninger til dagsordenen

667.

 Meddelelser

668.

 Finlandsvej 15, 4293 Dianalund - dispensation til garage/udhus størrelse

669.

 Landzonetilladelse til boliger i eksisterende bebyggelse - Moltkesvej 2, 4291 Ruds Vedby

670.

 Landzonesag - Bibeholdelse af bygning til rekreative formål - Lange Løng 10, 4180 Sorø

671.

 Vandløbsregulativproces for Åmose Å

672.

 Udsættelse af tilslutningspligt til offentlig kloak - samt betaling af tilslutningsbidrag

673.

 Projekt Geokodning - ændring i timetakst for byggesagsbehandlingen

674.

 Møde med borgergruppe fra Pedersborg Gruppen Trygt Trafikmiljø på Apotekervej, Holbækvej og Kirkevej

675.

 Gadekærindsats - Overdragelse af gadekær

676.

 Ny planlægning for arealer ved Haverup/Katrinelyst i Sorø

677.

 Indsigelser mod projekt på Faktagrunden

678.

 Takstblad 2017 - Nyrup Vandværk

679.

 Frigivelse af afsatte midler til offentlige legepladser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top