Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

337.

 Bemærkninger til dagsordenen

338.

 Meddelelser

339.

 Drøftelse af muligt ønske om afdækning af veteranområdet

340.

 KORA analyse 2017 - Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 2014 -2015

341.

 Orientering om omkonvertering af almene plejeboliger til demensboliger

342.

 Stillingtagen til etablering af friplejeboliger

343.

 Borgerdialog den 20. og 21. september 2017

344.

 Driftsoverenskomst vedrørende Brommeparken


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top