Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

442.

 Bemærkninger til dagsordenen

443.

 Referater fra skole- og områdebestyrelser

444.

 Stenlilleprojektet

445.

 Redegørelse for det samlede forbrug til modtageklasser

446.

 Ressourcetildeling til skolerne i 2016-17 og 2017-18

447.

 KORA analyse 2017 - Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne og ungeområde 2013 - 2015

448.

 Revidering af styrelsesvedtægten for dagtilbud

449.

 Samarbejdsaftale med Røde Kors om skoleområdet

450.

 Revisionsberetning - Årsregnskabet 2016 for Sorø Kommune

451.

 Specialundervisning - økonomiske udfordringer 2017

452.

 Ung Sorø - Administrationsgrundlag

453.

 Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Ruds Vedby Skole

454.

 Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Sorø Borgerskole


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top