Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

822.

 Bemærkninger til dagsordenen

823.

 Likviditet 30-06 og 31-07-2017

824.

 Skjult overvågning på kommunale arbejdspladser

825.

 Ny planlægning for arealer ved Haverup/Katrinelyst i Sorø

826.

 Revisionsberetning - Årsregnskabet 2016 for Sorø Kommune

827.

 Momsgennemgang - Sorø kommune 2014-2016 - BDO

828.

 Godkendelse af renoveringssag i afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund

829.

 Specialundervisning - økonomiske udfordringer 2017

830.

 Ung Sorø - Administrationsgrundlag

831.

 Stillingtagen til etablering af friplejeboliger

832.

 Driftsoverenskomst vedrørende Brommeparken

833.

 Projekt Geokodning - ændring i timetakst for byggesagsbehandlingen

834.

 Møde med borgergruppe fra Pedersborg Gruppen Trygt Trafikmiljø på Apotekervej, Holbækvej og Kirkevej

835.

 Gadekærindsats - Overdragelse af gadekær

836.

 Indsigelser mod projekt på Faktagrunden

837.

 Frigivelse af afsatte midler til offentlige legepladser

838.

 Takstblad 2017 - Nyrup Vandværk

Lukket punkt

839.

 Godkendelse af køb af Sorø Fjernvarme


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top