Sorø Kommune
Sorø Kommune

Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

759.

 Bemærkninger til dagsordenen

760.

 Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2017

761.

 Henvendelse fra Enhedslisten om behandling af sag om lokaldemokratistrategi

762.

 Mødeplan 2018 - Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg

763.

 Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet

764.

 Samarbejde med Røde Kors om et undervisnings- og fritidstilbud i folkeskolen

765.

 Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Ruds Vedby Skole

766.

 Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Sorø Borgerskole

767.

 Revisionsberetning - Årsregnskabet 2016 for Sorø Kommune

768.

 Momsgennemgang - Sorø kommune 2014-2016 - BDO

769.

 Godkendelse af renoveringssag i afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund

770.

 Specialundervisning - økonomiske udfordringer 2017

771.

 Ung Sorø - Administrationsgrundlag

772.

 Stillingtagen til etablering af friplejeboliger

773.

 Driftsoverenskomst vedrørende Brommeparken

774.

 Projekt Geokodning - ændring i timetakst for byggesagsbehandlingen

775.

 Møde med borgergruppe fra Pedersborg Gruppen Trygt Trafikmiljø på Apotekervej, Holbækvej og Kirkevej

776.

 Gadekærindsats - Overdragelse af gadekær

777.

 Indsigelser mod projekt på Faktagrunden

778.

 Frigivelse af afsatte midler til offentlige legepladser

779.

 Takstblad 2017 - Nyrup Vandværk

Lukket punkt

780.

 Godkendelse af køb af Sorø Fjernvarme


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top