5.     Orientering om status på handleplaner på Net-APV

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25347   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Jf. Hovedudvalgets årshjul skal Hovedudvalget i 2. og 4. kvartal orienteres om status på uafsluttede handleplaner i NET-APV.

 

Oversigt fremsendes snarest muligt og inden mødet.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Anne orienterer om status på handleplanerne. Der er stadig uafsluttede handleplaner med overskredet deadline. Der opfordres til, at de enkelte arbejdsmiljøgrupper følger op på, om de enkelte handleplaner reelt er afsluttet, men mangler en markering i systemet.

Der spørges ind til, om Net-APV stadig kan anvendes når vi ikke længere har aftale med Crecea om psykologbistand. Anne fortæller, at Creceas Net-APV og psykologbistand fra Crecea er 2 af hinanden uafhængige produkter.

Man er opmærksomme på, at der er problemstillinger i Net-APV som er økonomisk tunge og derfor må skubbes til der er økonomisk mulighed for at udbedre problemet. De skal dog stadig stå i Net-APV således at AT kan se, at der arbejdes med problemet.