6.     Trivsel

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25348   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 20 min.

 

Evaluering af processen omkring trivselsundersøgelsen 2018.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

På vegne af AC klubben stille Pernille spørgsmål til anvendelsen af spørgeskemaet til trivselsundersøgelsen. Det er AC klubbens opfattelse, at skemaet primært bruges indenfor plejesektoren og i privat regi.

Marianne redegør for, at arbejdsgruppen der udvalgte skemaet, fandt det dækkende. Pernille ønsker ført til referat at AC klubben finder at der ikke er forskningsmæssigt belæg for at bruge spørgeskemaet i en hel kommune, samt drage sammenligning til andre kommuner.

Pernille anbefaler, såfremt spørgeskemaet bruges ved næste undersøgelse, at sende pjecen om social kapital, som ligger på Det Nationale Forskningscenters hjemmeside, med ud sammen med skemaet.

Kimma og Allan giver udtryk for at formålet med undersøgelsen er at opnå et overblik over, hvordan dialogen og sammenhængskraften på de enkelte arbejdspladsen fungerer, mere, end et resultat der skal måles i forhold til resten af landet.

Planen er, at man efter sommerferien kan bære de enkelte arbejdspladsers drøftelse ind i MED som derefter bærer drøftelserne ind i Hovedudvalget. Det er vigtigt, at drøftelserne fortsætter løbende på arbejdspladserne, og de indsatser man fokuserer på, oprettes i en handleplan i Net-APV.