7.     Behandling af budget og orientering

Sagsnr.: 492-2018-1462       Dok.nr.: 492-2018-25349   Sagsbeh.: AJN                                            Åbent

 

Anslået tid: 15 min.

 

 Allan Krogh Filtenborg orienterer om status på budget 2018-21.

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalg, den 30. maj 2018:

Fraværende: Anette Kristensen, Finn Larsen

 

Allan orienterer om, at der på det politiske niveau er taget hul på budget 2019-2022. Allan redegør kort for de foreløbige tal.

Frist for indgivelse af budgetønsker for ovennævnte budget udløb den 17. maj 2018. Allan orienterer om prioritering af ønskerne, både administrativt og politisk.

Der er indkommet effektiviseringsforslag fra hele organisationen. Ud fra de indkomne forslag har Allan kategoriseret de gennemgående ønsker i ”struktur” og ”drift” som Hovedudvalget orienteres om.

Konsekvensen af ændringen på vielsesområdet drøftes.