Hovedudvalg
Referat
Dato:28-08-2018
Tid:13:00 - 15:00
Sted:Rådhuset
Deltagere:Allan Krogh Filtenborg, Kimma Vingaard Thomsen, Karsten Solberg, Lasse Wilsdahl, Marianne L. Møller, Jesper Rosenbeck, Anette Kristensen, Finn Larsen, Nynne Luther Rasmussen, Gitte Terkelsen, Kirsten G. Nielsen, Annemette Eriksen, Frank Sandager, Henning Groth Hansen, Pernille Rønn Bolding
Fraværende:Keld M. Møller