3.      Trivsel

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-40097     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Fastsættelse af tidsplan for tilbagemelding fra Fælles-MED-udvalgene.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Der skal følges op på trivselsundersøgelsen, som fandt sted i foråret. Allan opfordrer til at alle Fælles-MED udvalg følger op på resultaterne indenfor det enkelte udvalgs område. I lyset af dette bør den enkelte arbejdsplads lokalt forsøge at løse de udfordringer der må være og udarbejde handleplan derpå.

Hovedudvalget beder de enkelte Fælles-MED udvalg om at følge om på resultaterne af trivselsundersøgelsen og melde tilbage til Hovedudvalget inden næste møde i Hovedudvalget.

Allan opfordrer til at det nye værdigrundlag løbende drøftes i de enkelte Fælles-MED udvalg og på de enkelte arbejdspladser.