7.      Behandling af budget og orientering

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-40098     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Allan Filtenborg giver en status på budget 2019-23.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Anette Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Allan orienterer om den seneste opdatering af budget 2019-22. Det reviderede budget viser et overskud på under 15 mill.kr.. Direktionen vil derfor anbefale det politiske niveau at indføre en effektiviseringspulje på 4 mill.kr. fra 2020.

Kirsten Nielsen havde ønsket at Hovedudvalget skulle drøfte hvorvidt der skal sendes en opfordring til Kommunalbestyrelsen, om at der afsættes midler til lokallønsforhandlinger for offentligt ansatte i Ærø kommune. Dette punkt kom fejlagtigt ikke på dagsordenen, hvorfor det – efter enighed i Hovedudvalget – drøftes under dette punkt.

I lyset af den seneste opdatering af budgettet kan et samlet Hovedudvalg ikke anbefale at opfordre Kommunalbestyrelsen til at afsætte midler til lokallønsforhandlinger. Medarbejdersiden arbejder videre med opfordringen.