Hovedudvalg
Referat
Dato:17-09-2018
Tid:10:00 - 14:00
Sted:Rådhuset
Deltagere:Allan Krogh Filtenborg, Kimma Vingaard Thomsen, Keld M. Møller, Karsten Solberg, Lasse Wilsdahl, Marianne L. Møller, Jesper Rosenbeck, Finn Larsen, Nynne Luther Rasmussen, Kirsten G. Nielsen, Annemette Eriksen, Henning Groth Hansen
Fraværende:Anette Kristensen, Gitte Terkelsen, Frank Sandager, Pernille Rønn Bolding