6.      Indstilling af rygepolitik - røgfri arbejdsplads

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64801     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

På Hovedudvalgets møde den 15. november 2018 blev det besluttet at der skulle udarbejdes et udkast til en rygepolitik hvor Ærø kommune er røgfri arbejdsplads.

 

Udkastet vedhæftet.

 

Bilag

492-2018-64942

Rygepolitik - 3. udkast

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Kimma Vingaard Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedudvalget drøftede det fremsendte udkast, og enedes om at anbefale at udkast 3 indgår i den nye personalepolitik som skal i høring i MED-organisationen.

Det blev præciseret, at bilaget omfatter alle kommunens ansatte, men ikke brugere. F.eks. er færgeområdets medarbejdere omfattet af bilaget, men ikke passagerer på færgerne.

Jesper ønskede ført til referat, at han på ingen måde kan stå inde for udkast 3, da Jesper mener, at det er meget udemokratisk at det enkelte Fælles-MED udvalg ikke kan fastsætte egne regler for rygning på området.