7.      Behandling af budget og orientering

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-64810     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalg, den 11. december 2018:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Henning Groth Hansen

 

Kimma Vingaard Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Allan gav en kort orientering om, at den nye Finanslov tildeler Ærø kommune yderligere 10 mill.kr. i 2019 og 2020.