5.     Arbejdsskader 2019

Sagsnr.: 492-2020-955         Dok.nr.: 492-2020-8369     Sagsbeh.: AJN                                      Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Orientering om arbejdsskader 2019 jf. Hovedudvalgets årshjul. Der orienteres ligeledes om kommunens sygefraværsprocent for 2019.

 

Oversigt over arbejdsskader 2019 samt sygefraværsstatistik 2019 er i skrivende stund endnu ikke udarbejdet. Vil blive sendt til Hovedudvalgets medlemmer snarest muligt.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalget, den 27. februar 2020:

Fraværende: Ingen

 

Oversigten over arbejdsskader viser et fald i antallet af arbejdsskader.

Det er vigtigt, at man får registreret fravær som følge af arbejdsskader korrekt i lønsystemet, samt at der i hvert tilfælde er fokus på tiltag til at nedbringe risikoen for lignende sager.

Det aftales, at der til næste møde undersøges om stress kan anmeldes som en arbejdsskade eller ej.

Sygefraværsprocenten drøftes. Den samlede sygefraværsprocent for hele kommunen er 3,85, hvilket er et fald fra 2018 hvor den samlede sygefraværsprocent for hele kommunen var 4,29.

Hovedudvalget er enige om, at fordi der i kommunen er forholdsvis små afdelinger, vil en enkelt langtidssygemelding give stort udslag i statistikken.

Der er mulighed for at søge om bistand fra KL’s ”rejsehold” til hjælp til at nedbringe sygefraværet.