6.                Behandling af budget og orientering

Sagsnr.: 492-2020-955         Dok.nr.: 492-2020-8370     Sagsbeh.: AJN                                      Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Allan Filtenborg vil gennemgå medsendte tidsplan for besparelsesproces.

 

Bilag

492-2020-8429

Tids- og handleplan for besparelser 2021

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalget, den 27. februar 2020:

Fraværende: Ingen

 

Allan orienterer om, at budgettet er i balance. Det forventes, at vi kommer ud af 2019 med et mindreforbrug, hvilket betyder overførsel til indeværende år.

Vi er udfordret af demografien, hvilket gør at vores målsætning er at øge tilflytning af nye beboere.

Fremadrettet kan vi se, at i budget 2021-24 mangler der 12 mill.kr. Der er derfor iværksat en besparelsesproces, og en plan herfor, som Allan orienterer om.

Hovedudvalget er bekymret over, at vedtagelse af budget 2020 indeholdt driftsudvidelser, når der skal spares 12 mil. kr. i 2021.