7.     Retningslinjer for udvikling af medarbejdere til nye ledere

Sagsnr.: 492-2020-955         Dok.nr.: 492-2020-8371     Sagsbeh.: AJN                                      Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Allan Filtenborg gennemgår medsendte udkast til retningslinjer for udvikling af medarbejdere til nye ledere.

 

Det indstilles, at retningslinjerne godkendes.

 

Bilag

492-2019-49902

Retningslinjer for udvikling af medarbejdere til nye ledere

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalget, den 27. februar 2020:

Fraværende: Ingen

 

Allan orienterer om processen for ”før-leder-uddannelse”.

Retningslinjerne skal være en del af personalepolitikken. Det afklares om retningslinjerne skal politisk godkendes.

Retningslinjerne godkendes med den ændring, at under ”Fase 1” ændres ordlyden fra ”Ærø kommune udbyder en gang årligt eller hvert andet år” til ”Ærø kommune udbyder som minimum hvert andet år”, samt at der under Økonomi tilføjes, at der er flere finansieringsmuligheder end den tværgående uddannelsespulje.