9.     Eventuelt

Sagsnr.: 492-2020-955         Dok.nr.: 492-2020-8378     Sagsbeh.: AJN                                      Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalget, den 27. februar 2020:

Fraværende: Ingen

 

Anne har modtaget en henvendelse om deltagelse i Royal Run i Odense. Hovedudvalget beslutter, Anne undersøger om det er muligt at tilbyde deltagelse, samt om arbejdsgiver i givet fald betaler deltagergebyr og/eller transport.