2.      Ændring i MED

Sagsnr.: 492-2020-955          Dok.nr.: 492-2020-56236    Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 10 min.

 

Til Hovedudvalgets møde den 27. februar 2020 havde OAO-valggruppen anmodet om, at medarbejdersiden i Hovedudvalget blev udvidet med 1 medlem. Årsagen hertil er, at OAO-valggruppen ved udpegninger til nuværende funktionsperiode i MED, ikke var opmærksom på, at det sejlende personale jf. Søfartsloven er berettiget til en plads i Hovedudvalget.

På mødet den 27. februar 2020 ønskede medarbejdersiden dokumentation for, at det sejlende personale er berettiget til en plads i Hovedudvalget, inden man ønskede at tage stilling til anmodningen.

 

Punktet er udsat fra Hovedudvalgets møde den 19. maj 2020.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalget, den 26. august 2020:

Fraværende: Dorte Poulsen, Hans Peter Bolding

 

Keld Møller orienterer om lovgrundlaget for, at det sejlende personale skal have sæde i det øverste organ inden for kommunen, hvor medarbejderne har indflydelse, i lovmaterialet nævnt som ”Særligt forhandlingsorgan”. Lovgrundlaget findes i EU-lov og EU-direktiv om søfarendes arbejdsforhold og adgang til information med senere ændringer, og ikke som tidligere angivet i Søfartsloven.

På baggrund af Keld Møllers orientering om ovennævnte lovgrundlag enedes Hovedudvalgets om at imødekomme OAO-valggruppens anmodning om at udvide Hovedudvalgets medarbejderside med 1 medlem som øremærkes det sejlende personale.

Ved genforhandling af den lokale MED-aftale vil vi være opmærksomme på at få skrevet ind i aftalen, at der skal være et medarbejderudpeget medlem fra det sejlende personale i Hoved-MED.