2.      Orientering fra Teknik/ Miljø og Havneudvalget

Sagsnr.: 492-2020-10585       Dok.nr.: 492-2020-72519    Sagsbeh.: MAI            Åbent

 

Indledning:

Handicaprådet har inviteret Teknik – og Miljødirektør Kirsten Johansen til at komme og give orientering om området.

 

Sagsfremstilling:

Handicaprådet ønsker en orientering om hvad der rør sig på området, og har derfor inviteret Teknik- og Miljødirektør Kirsten Johansen.

 

I invitationen er Kirsten Johansen blevet bedt om at orientere om:

1.    Hvad der rører sig på Teknik/ Miljø og -Havneområdet.

2.    Muligheden for at Handicaprådet kan få lokalplaner i høring, tilsendt.

3.    Processen vedr. den nye SFO

 

Indstilling:

Administration indstiller:

1.    at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Handicaprådet 2020, den 10. november 2020:

Fraværende: Jens Weiss

 

Beslutning:

Ad1: Handicaptoiletter, renovering og ombygning, hjælpemiddelcentral, Handicaprådet ønsker at der kommer et prøverum. Atriumgård.

Ad2: Ja, Der oprettes adgang til plandata

Ad3: Når den første råskitse ligger klar vil arkitekten fremlægge det på et handicapråds-møde, primo 2021