9.      Invitation til temadag fra PUF

Sagsnr.: 492-2013-857          Dok.nr.: 492-2013-29354     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

 Vedhæftet indbydelse til temadag. Materialet har Lars Krogh sendt til alle i Hovedudvalget pr. mail den 15. august 2013.

 

Bilag

492-2013-29353

Indbydelse til temadag fra PUF

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalg, den 10. september 2013:

Fraværende: Jørgen Friis, Keld M. Møller, Lars Krogh

 

     Kirsten G. Nielsen deltog i stedet for Lars Krogh

Punktet blev, sammen men punkt 5 på den ordinære dagsorden, udsat til næste møde hvor begge punkter samles i 1 punkt.