Landsbyrådet

20. november 2014

Sagsnr. 710-2014-390

Dok.nr. 710-2014-258019

Sagsbehandler DPMEBA

 

 
37.       Mødekalender 2015 for Landsbyrådet Forretningsudvalg og Landsbyrådet - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

 

Forventet sagsgang

Landsbyrådets Forretningsudvalg, Landsbyrådet

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

Landsbyrådet skal fastsætte mødedatoer for Landsbyrådets Forretningsudvalg og Landsbyrådet. I samme forbindelse fastlægges terminer for indsendelse af ansøgning.

 

Til 2015 er der udarbejdet følgende forslag til mødekalender:

ANSØGNINGSFRIST

LANDSBYRÅDETS

FORRETNINGSUDVALG

LANDSBYRÅDET

21. januar 2015

Torsdag 5. februar 2015 kl. 18.00

Torsdag 19. februar 2015 kl. 1900

 

 

Temadag:        

Lørdag 25. april 2015

30. april 2015

Torsdag 21. maj 2015 kl. 1800

Torsdag 28. maj 2015 kl. 1900

 

 

(Dialogmøde med BY:

Juni 2015)

13. august 2015

Torsdag 27. august 2015 kl. 18.00

Torsdag 10. sep. 2015 kl. 19.00

 

 

Temadag:

Lørdag 19. september 2015

22. oktober 2015

Torsdag 5. november 2015 kl.18.00

Torsdag 19. november 2015 kl. 19.00

 

 

Forretningsudvalget foreslår, at der inviteres til dialogmøde med Byrådsmedlemmerne i juni 2015. Forvaltningen forsøger at finde en dato.

 

Forslag til årshjul og mødekalender 2014 er vedlagt som bilag.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

 

INDSTILLING

Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet:

 

1.    At Landsbyrådet godkender de foreslåede mødedatoer i Landsbyrådet og i Forretningsudvalget i 2014.

2.    At Landsbyrådet godkender de foreslåede datoer for ansøgningsfrister.

 

BESLUTNING

 

Bilag

Årshjul og mødekalender

710-2014-243368

 

 

 

Bilagsnr

 

Landsbyrådet, 20. november 2014:

Fraværende: Ekaterina Zaharova, Vitten, Malene Kragh Sand

 

Årshjulet med de foreslåede datoer blev godkendt, med en enkelt rettelse til For-retningsudvalgets møde i maj.