2.      Temamøde om PPRs ydelser

 

Sagsnr.: 253-2018-20993

 

Dok.nr.: 253-2018-101181

 

Åbent

 

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

 

Resume

Under punktets behandling deltager PPRs nye leder Susan Harnow, hvor hun præsenterer sig selv og orienterer om PPRs ydelser.

 

Indstilling

Der skal ikke træffes beslutninger på temamødet. Temamødet skal bruges til orientering og dialog.

 

Sagsbeskrivelse

Byrådet har ønsket, at der iværksættes en ekstern konsulentundersøgelse af kommunens PPR virksomhed. Udgiften til konsulentundersøgelsen skal finansieres af organisationsudviklingsmidler.

 

PPR’s nye leder, Susan Harnow, deltager på mødet under punktets behandling kl. 16.30 - 17.00.

 

 

Bilagsnr

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 13. september 2018:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Temamødet blev holdt.