8.      Huskeliste og orientering fra administrationen 2018

 

Sagsnr.: 253-2017-36598

 

Dok.nr.: 253-2018-133303

 

Åbent

 

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

 

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

 

 

 

Bilag

253-2018-117720

Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2018

 

Bilagsnr

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Selvejende daginstitutioner

Administrationen orienterede om de selvejende daginstitutioners fortsatte udfordringer med budgetoverskridelser.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.