8.      Huskeliste og orientering fra administrationen

 

Sagsnr.: 253-2017-36598

 

Dok.nr.: 253-2019-75742

 

Åbent

 

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

 

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

 

 

Bilag

253-2019-75746

Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2019

 

Bilagsnr

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede om:

·         Hedelyskolen er, af ministeriet, blevet udtaget til tilsyn, fordi skolen i to år ikke har levet helt op til det karaktergennemsnit, som deres elevsammensætning tilsiger

 

·         Arenaskolen får, for andet år i træk, del af centrale midler på 1,3 mio. kr., fordi det er lykkes skolen, at hæve karaktererne for de elever som er i sårbare positioner

 

·         Krogårdskolen har fået stjålet computere og IPads i sommerferien

 

·         Der er vedtaget ny lovgivning vedrørende ulovligt fravær i skolen. 15 % ulovligt fravær giver mulighed for at trække børnepenge fra de involverede familier. Administrationen vender tilbage med en sag om, hvordan loven kan administreres

 

·         Effektiviseringen af budget til skolesekretærer er nu implementeret

 

·         Ordblindeindsats

·         Alle skoler har handleplan for arbejdet med ordblindhed, og alle skoler har en ansvarlig tovholder for arbejdet med ordblindhed.

·         Som en del af handleplanen screenes elever for ordblindhed ved de obligatoriske sprogtest og læsetest.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.