Lokalt Beskæftigelsesråd
Referat
Dato:15-11-2012
Tid:16:30 - 18:30
Sted:Jobcentret, Torvet 3, Mødelokale Underhuset i kælderen
Deltagere:Martin Damm (V), Benni Madsen (DA), Liselotte Vistisen (LO), Tove Karlsen (LO), Britt Drud Sørensen (DH), Poul Jensen (Erhvervsrådschef)
Fraværende:Claus Bache (PLO), Kim Hjulmand (DA), Niels Finne (FTF), Poul Erik Christensen (LO), Pia Langkjær (DH), Mustapha Badr (fmd. Integrationsrådet)