4.      Eventuelt

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2013-57184       J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2013-364556

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2013:

Udvalget tilkendegiver:

·       Udvalget ser det hensigtsmæssigt, at der følges op på den foreliggende Integrationspolitik fra 2010.

·       Repræsentant fra Vestsjællands politi oplyser, at de har modtaget ros fra PET omkring håndtering af en konflikt i april. Et bredt tværsektorielt samarbejde var medvirkende til at dæmpe konflikterne.

·       Udvalget drøftede, at det kunne være hensigtsmæssigt at give foreningerne på integrationsområdet viden om foreningskulturer og deres muligheder som forening, så de kan agere på lige fod med øvrige foreninger.