3.      Valg af næstformand for Integrationsudvalget

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-86241       J.nr.: 00.22.02            Dokumentnr.: 326-2014-162921

 

SAGSFREMSTILLING

Der skal vælges en Næstformand for Integrationsudvalget for valgperioden.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget.

 

INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at der vælges en Næstformand.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

 

 

Bilagsnr

Integrationsudvalgets møde den 24. juni 2014:

Udvalget vedtog at vælge Sten Drejø som næstformand.