1.      Godkendelse af dagsorden

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2418        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-11147

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Godkendt.