3.      Valg af næstformand for Integrationsudvalget

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5368        J.nr.: 00.22.04           Dokumentnr.: 326-2018-119823

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget skal på dette første møde vælge en næstformand blandt udvalgets medlemmer.

 

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at udvalget vælger en næstformand.

 

Behandling

Integrationsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Integrationsudvalget er et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg, hvor Kommunalbestyrelsen selv fastlægger udvalgets sammensætning og dets virksomhed.

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. marts 2018 udpeget medlemmer til Integrationsudvalget i Kalundborg Kommune i perioden 2018-2021. Integrationsudvalget skal nu på udvalgets første møde vælge en næstformand for udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Bilagsnr

Integrationsudvalgets møde den 14. maj 2018:

Gunver Jensen blev valgt som næstformand.