3.     Indstilling af nyt medlem af Integrationsrådet

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36303       J.nr.: 15.40.00           Dokumentnr.: 326-2018-219669

 

Sagstype

Drøftelse.

 

Resume og sagens baggrund

Jesper Hjelm Kristensen har meddelt, at han ønsker at træde ud af Integrationsrådet. Integrationsrådet skal således indstille en ny kandidat som medlem af rådet med henblik på Kommunalbestyrelsens efterfølgende udpegning.

 

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Integrationsrådet drøfter mulige kandidater, der kan indstilles til udpegning.

 

Behandling

Integrationsrådet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Bilagsnr

Integrationsrådets møde den 6. september 2018:

Integrationsrådet indstiller, at Rukiye Yilmaz Çakar bliver medlem af Integrationsrådet.