15.    Forslag fra Enhedslisten - Drøftelse af spildevandsrensning

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2945        J.nr.: 00.01.00           Dokumentnr.: 326-2019-26190

 

Resume og sagens baggrund

Enhedslisten ønsker, at udvalget drøfter spildevandsrensning og Kalundborg Kommunes varsling af påbud meddelt til ejendomme, der antages at udlede spildevand til Løgtved-Buerupgrøften og til Landgrøften.

 

Behandling

Teknik- og miljøudvalget.

 

 

Bilag

 

Bilag 1 - Forslag fra Enhedslisten

326-2019-35528

 

 

 

 

Bilagsnr

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2019:

Drøftet.