4.     Høring vedr. muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38262       J.nr.: 00.01.00           Dokumentnr.: 326-2019-111984

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget har på deres møde den 6. marts 2019 besluttet at sende notatet ”Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole" i høring. På denne baggrund fremsendes hermed høringsmaterialet, som Hovedudvalget skal skrive deres høringssvar på baggrund af.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller at Hoveudvalget udarbejder et høringssvar.

 

Behandling

Hovedudvalget.

 

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget har på deres møde den 6. marts 2019 besluttet at sende notatet ”Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole" i høring. På denne baggrund fremsendes hermed høringsmaterialet, som Hovedudvalget skal skrive deres høringssvar på baggrund af.

 

De høringsberettigede parter:

·         Raklev Skoles Skolebestyrelse

·         Raklev Skoles MED-udvalg

·         Skolen på Herredsåsens Skolebestyrelse

·         Skolen på Herredsåsens MED-udvalg

·         Hovedudvalget

·         Kalundborg Lærerkreds

·         BUPL

Høringssvaret skal fremsendes senest fredag den 24. maj 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag

 

Høringsbrev LEAPS på Raklev Skole

326-2019-63598

Notat - Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole

326-2019-22899

 

 

 

 

Bilagsnr

Hovedudvalgets møde den 6. maj 2019:

Hovedudvalget noterer sig, at uanset valget af model er det vigtigt for udvalget, at der tages hensyn til medarbejderne fra Raklev Skole, så disse kan se sig i både det nye MED-system samt i den fremtidige organisering.

Hovedudvalget forventer desuden, at alle medarbejdere bliver grundigt informeret undervejs i hele processen.

Det er afgørende for udvalget, at såfremt man ledelsesmæssigt beslutter at benytte medarbejderne på flere matrikler fremadrettet, skal MED-udvalgene inddrages i udarbejdelsen af præmisserne for det, inden den eventuelle beslutning træffes.