9.     Observationer HU møde

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-37969       J.nr.: 81.38.04           Dokumentnr.: 326-2019-111903

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

I Hovedudvalgets spilleregler er det vedtaget, at der til hvert møde, som afslutning på mødet, skal foretages en evaluering af mødet.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller at observationerne tages til efterretning.

 

Behandling

Hovedudvalget.

 

Sagsfremstilling

Hovedudvalget har besluttet, at der til hvert møde, som afslutning på mødet, foretages en evaluering på:

 

·         Sagsfremstillingernes kvalitet i forhold til at fremhæve viden/fakta samt det evt. forløb i en sag

·         Behandlingen af sagerne

·         Oplevelsen af mødets gennemførsel

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Bilagsnr

Hovedudvalgets møde den 6. maj 2019:

Observationerne blev taget til efterretning.