1.     Bemærkninger til dagsordenen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-7477        J.nr.: 27.15.12           Dokumentnr.: 326-2019-15439

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

Frivilligråds møde den 26. august 2019:

Ikke til stede: Helene Hakizimana og suppleant Gert Markussen.