11.    Meddelelser

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42155       J.nr.: 00.01.10           Dokumentnr.: 326-2019-276242

 

·         Status fra hjælpemiddelenheden v/ teamleder Marianne Witthøft.

 

·         Orientering om etablering af nærklinik i Kalundborg Kommune

 

Der har været foretaget uanmeldt tilsyn i oktober på følgende steder:

 

·         Demensplejecenter Nyvangsparken

·         Plejecenter Jernholtparken

·         Sejerø Ældrehjem og hjemmepleje

·         Bregninge Plejecenter

 

Der har været foretaget uanmeldt tilsyn i november hos:

 

·         IP Syd Hjemmepleje

 

Tilsynsrapporterne vedlægges.

 

Bilag

 

Tilsynsrapport Demensplejecenter Nyvangsparken 2020

326-2020-335043

Tilsynsrapport Plejecenter Jernholtparken 2020

326-2020-335046

Tilsynsrapport Sejerø Ældrehjem 2020

326-2020-335047

Tilsynsrapport Bregninge Plejecenter 2020

326-2020-335051

Tilsynsrapport IP Syd Hjemmepleje 2020

326-2020-335042

 

 

 

 

Bilagsnr

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Der udarbejdes en samlesag for gennemførte tilsyn i 2020 til udvalgets februar møde.

 

Brev vedr. fortsættelse af tilbud om CT-scanning på Sundheds- og Akuthuset afsendes til Regionen.