2.     Budget og regnskab

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79506       J.nr.: 00.32.10           Dokumentnr.: 326-2021-88185

 

Sagstype

Drøftelse.

 

Resume og sagens baggrund

Direktionen gennemgår regnskabsresultatet for 2020 og der tages en drøftelse af dette.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

 

Behandling

Hovedudvalget.

 

Sagsfremstilling

Ifølge Hovedudvalgets årshjul skal der på dette møde foretages en drøftelse af regnskabsresultatet for 2020.

 

Direktionen laver en gennemgang af regnskabet, hvorefter udvalget får mulighed for at drøfte det.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Bilagsnr

Hovedudvalgets møde den 28. april 2021:

Direktør Søren Ole Sørensen gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev drøftet.