6.     Personalepolitisk redegørelse 2020

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2021-4981        J.nr.: 81.00.00           Dokumentnr.: 326-2021-88358

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

Direktionen besluttede i 2015 at Kalundborg Kommune fremadrettet skal udarbejde et Personalepolitisk regnskab (fra 2019 Personalepolitisk redegørelse), startende med et regnskab for 2014. Målgruppen for den personalepolitiske redegørelse er alle ansatte, politikere og borgere, som ønsker et overblik på det personalepolitiske område. Redegørelsen giver samtidig et billede af, om kommunen lever op til målsætningen om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at arbejde.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller at den personalepolitiske redegørelse tages til efterretning.

 

Behandling

Hovedudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Indholdet i den personalepolitiske redegørelse for 2020 er:

·         Corona

·         Personalesammensætning

·         Aldersfordeling

·         Personaleomsætning

·         Medarbejdere ansat på særlige vilkår

·         Arbejdsmiljø

·         Personalestrategiske indsatser

·         Lederudvikling

·         Sygefravær

·         Hovedudvalg

·         Organisationen

 

Udvalgte opmærksomheder i den personalepolitiske redegørelse 2020 er:

 

Corona:

2020 har på mange måder været et atypisk år grundet covid-19 og det har naturligvis også påvirket arbejdssituationen i Kalundborg Kommune. En påvirkning der også slår igennem i denne redegørelse. Her er der suppleret med relevante covid-19 data og den generelle indsats i Kalundborg Kommune er beskrevet i det første afsnit.

 

Køn og løn:

Vi har igen i år set på køn og løn og det er næppe overraskende, at der inden for en række områder er en lønforskel i mændenes favør. I år har vi også valgt at se på lønnen i Kalundborg Kommune i forhold til lønnen hos vores naboer, som vi konkurrerer med om arbejdskraften. Her er billedet en anelse broget, da vi på nogle områder lønner højere og andre lidt lavere.

 

Aldersfordeling:

I 2020 knækkede kurven med den stigende gennemsnitsalder. Det kom til udtryk ved, at den yngste gruppe under 29 år voksede med to procent, uden at der skete en tilvækst i den ældste gruppe. Når vi sammenligner os med alle landets kommuner samt med en række af virksomhederne i Kalundborg Kommune kan vi se, at vi ligger stort set på niveau.  Gennemsnitsalderen blandt Kalundborg Kommunes medarbejdere er 46,3 år. Gennemsnitsalderen blandt alle landets kommuner er 45,7 år og medarbejdernes gennemsnitsalder på tværs af Novo Nordisk, Kalundborg Forsyning og Equinor i Kalundborg 46,5 år.

Tallene indikerer dog, at det fortsat er nødvendigt at arbejde med kommunen som en attraktiv arbejdsplads og at fortsætte det strategiske fokus på forløbet fra uddannelse til ansættelse.

 

Brandings- og rekrutteringstiltag:

For at understøtte dette arbejde iværksatte vi blandt andet et nyt brandings- og rekrutteringstiltag i 2020; lanceringen af podcast serien ”Karriere på Kalundborgsk” og vores ugentlige vodcast ”Go’ weekend”. Formålet med de nye tiltag er at styrke sammenhængskraften og arbejdsglæden i organisationen og tegne billedet af vores arbejdspladser og kulturen på dem for potentielle nye medarbejdere.  

 

Den Personalepolitiske redegørelse kan læses i bilaget eller via dette link:

 

https://issuu.com/reklameservice/docs/personalepolitisk_redeg_relse_2020?fr=sM2JlMjM0NTM1NjE

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag

 

Personalepolitisk Redegørelse_2020

326-2021-91034

 

 

 

 

Bilagsnr

Hovedudvalgets møde den 28. april 2021:

Taget til efterretning.

Hovedudvalget har en særlig stor opmærksomhed og fokus på alle rekrutterings- og fastholdelsesindsatserne.